fot. arch.

Anita Wawrzyńska z Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz legenda pożarnictwa, Piotr Bielicki, przygotowali nową publikację poświęconą straży pożarnej. „Pięć wieków piśmiennictwa pożarniczego w Polsce Bibliografia Ochrony Przeciwpożarowej 1565-2015” to pozycja, która znacznie pomoże pasjonatom w odkrywaniu interesujących ich książek.

Bibliografia jest próbą usystematyzowania wszystkich publikacji, jakie ukazały się na temat polskiego pożarnictwa w naszym kraju w latach 1565-2015. Książka powstała dzięki zaangażowaniu dotychczasowego dyrektora CMP, st. bryg. Edwarda Pruskiego oraz przy wsparciu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Publikacja będzie cenną pomocą dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem historii straży. Autorzy pracowali nad nią przez dwa lata. Każda ze znanych im książek pożarniczych musiała zostać dobrze zbadana, by następnie mogła znaleźć odpowiednie miejsce w bibliografii.

– Często do naszego muzeum kierowane są pytania o książki związane z pożarnictwem. Powstanie tej książki to odpowiedź na spore zainteresowanie i potrzeby osób, które korzystają z naszej muzealnej biblioteki. W bibliografii ujęliśmy wszystkie znane nam wydawnictwa, część tych książek można znaleźć w Mysłowicach. Chcę mocno podkreślić – gdyż zdaję sobie sprawę, że mogą pojawić się zdania krytyczne – że ujęliśmy znane nam pozycje – niestety nadal znajdujemy wiele publikacji, broszur, informatorów bez nadanego numeru ISBN, przez co nie jesteśmy w stanie odnaleźć ich w innych bibliotekach – mówi Anita Wawrzyńska z Centralnego Muzeum Pożarnictwa, współautorka książki.

fot. CMP

Wraz z Anitą Wawrzyńską bibliografię przygotował Piotr Bielicki, autor wielu pożarniczych publikacji, który nie bez powodu w pożarniczym środowisku uchodzi za legendę. Jego książki od wielu lat są cennym źródłem wiedzy dla pasjonatów historii pożarnictwa oraz dla młodych adeptów pożarniczych szkół.

Książkę „Pięć wieków piśmiennictwa pożarniczego w Polsce Bibliografia Ochrony Przeciwpożarowej 1565-2015” można znaleźć w bibliotece Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Ze zbiorów muzealnej biblioteki można korzystać na miejscu.