fot. pixabay

Jeszcze tylko do 1 kwietnia osoby niepełnosprawne z terenu Mysłowic mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów edukacji na poziomie wyższym.

– Pieniądze mogą uzyskać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu finansowanego ze środków PFRON mają szansę otrzymać dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki tzw. czesnego – do 3 tys. zł na dany semestr plus dodatki. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich, podyplomowych, a nawet doktoranckich – informuje Magdalena Nowak, kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych.

Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?

– Oczywiście zgłosić się do nas i złożyć wniosek. Termin przyjmowania wniosków mija 31 marca, ale skoro ten dzień wypada w weekend, to wnioski przyjmujemy również 1 kwietnia. Pracownicy na pewno udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Nawet jeżeli sam złożony wniosek nie ma załączników, można je później uzupełnić. Jesteśmy otwarci – dodaje Magdalena Nowak.

Szczegółowe informacje znajdziecie na plakacie poniżej.

Tekst: Bogumił Stoksik