Wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętność poruszania się na rowerze sprawdzono podczas tegorocznego Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego. W miejskim etapie turnieju, który odbył się 4 kwietnia w hali widowiskowej MOSiR w Mysłowicach, wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Drużyny zmierzyły się w teście wiedzy z przepisów ruchu drogowego, jeździe na rowerze przez tor przeszkód oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

– Jest to podsumowanie profilaktycznych działań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas tego turnieju sprawdzamy wiedzę dzieci i młodzieży zdobytą podczas organizowanych przez nas cyklicznych spotkań edukacyjnych. Oprócz testu wiedzy z zakresu ruchu drogowego, uczestnicy mają również do przebycia rowerowy tor przeszkód, a także wykazanie się znajomością udzielania pierwszej pomocy – mówi sierż. Damian Sokołowski.

Zadania uczestników oceniali organizatorzy: Urząd Miasta Mysłowice, Komenda Miejska Policji w Mysłowicach oraz Automobilklub Mysłowicki.

W tegorocznym turnieju najlepszy wynik, który kwalifikuje do okręgowych eliminacji, wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w grupie młodszej oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w grupie starszej.

Nagrody w postaci pucharów oraz gadżetów sportowych wręczył Maciej Krzewski, prezes Automobilklubu Mysłowickiego.

Celem turnieju jest właściwa edukacja komunikacyjna od najmłodszych lat, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.