fot.AŚ Mysłowice

Osadzeni przebywający w mysłowickiej jednostce penitencjarnej uczestniczą w kolejnym  w  tym roku szkoleniu zawodowym.Tym  razem skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe w kierunku Brukarz – kamieniarz. Aktywizowanie osadzonych, zachęcanie do poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych sprzyja zapobieganiu powrotom na drogę przestępczą. 

fot.AŚ Mysłowice

Kurs zawodowy realizowany jest w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 “Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Osadzeni poza uczestnictwem w zajęciach teoretycznych – korzystają z zajęć praktycznych, podczas których zdobywają konkretne umiejętności zawodowe.