fot.arch.itvm.pl

Komendant mysłowickiej straży miejskiej ogłosił kolejny konkurs, za sprawą którego chce zatrudnić trzech nowych aplikantów tej mundurowej formacji. Osoby zainteresowane, które spełniają kryteria na to stanowisko, swoje oferty mogą składać do 25 maja.

Aby starać się o pracę w straży miejskiej należy mieć ukończonych 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Wśród dodatkowych wymagań wymieniono m.in.; odporność na stres, umiejętność analitycznego podejścia do problemów, czy samodzielność i zdecydowanie w działaniu.

Praca w straży miejskiej jest pracą zmianową, w systemie 8 lub 12-godzinnym. Aplikant będzie wykonywać swoją prace w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Strażnika Miejskiego – Aplikanta” oraz imię, nazwisko, adres i nr telefonu w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godziny 12:00, osobiście w siedzibie Straży Miejskiej Mysłowice ul. Strażacka 7, w sekretariacie lub u dyżurnego.

Dokumenty do pobrania: