mat. arch.

Dzisiaj Lany Poniedziałek. Warto pamiętać, że tradycję oblewania wodą należy traktować z rozwagą. Mandat można otrzymać m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej czy zniszczenie mienia.

Poniedziałek Wielkanocny potocznie zwany śmigusem-dyngusem to znany od wieków zwyczaj oblewania wodą. Warto jednak pamiętać, że tę tradycję lepiej potraktować tylko jako zabawę w gronie najbliższych. Za oblewanie wodą przechodniów czy nieznajomych można otrzymać karę grzywny nawet do 500 zł.

Nie tylko oblewanie wodą przechodniów jest karane mandatem. Poważnym wykroczeniem są również takie „żarty”, jak wlewanie wody do mieszkań, na klatki schodowe czy do środków transportu. Za takie wybryki też można otrzymać karę w wysokości do 500 zł.

Należy również przypomnieć, że za zachowanie dzieci w Lany Poniedziałek wszelkie konsekwencje finansowe poniosą rodzice lub opiekunowie prawni.

Tekst: Agnieszka Maliszczak-Hanzel