fot. Pixabay

Zdarzają się sytuacje, w których pojawia się potrzeba uzyskania pomocy prawnej. Od początku 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady.

W Mysłowicach działają trzy punkty pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego przy pl. Wolności 4, w budynku Urzędu Miasta Mysłowice. Pomoc prawna udzielana jest w każdy dzień roboczy w godz. 8-12.
  2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. F. Kawy 12, w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Pomoc świadczona jest w każdy dzień roboczy w godz. 14-18. 24 i 31 grudnia pomoc świadczona jest w godz. 9-13.
  3. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych przy ul. Laryskiej w budynku ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego, w każdy dzień roboczy w godz. 14-18. 24 i 31 grudnia pomoc świadczona jest w godz. 9-13.

Od początku 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem telefonu, internetu lub przez zorganizowanie wizyty, np. w ich miejscu zamieszkania.