W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, 30 kwietnia mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.
Wody pozbawione mogą zostać budynki przy ulicach: Kraszewskiego, Fitelberga, Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicą Moniuszki a Janowską. Przerwy mogą nastąpić w godzinach od 8.00 do 16.00.