fot.CKZiU

Potentat branży energetycznej, Tauron Polska Energia, nawiązał współpracę z wybranymi szkołami branżowymi i technicznymi z trzech województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Wśród zaledwie trzynastu zaproszonych do współpracy szkół znalazło się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Uroczyste podpisanie umów o współpracy odbyło się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podpisana pod koniec kwietnia umowa jest już kolejną, jaką CKZiU podpisało z pracodawcami, a dzięki której mysłowicka młodzież ma szansę zapewnić sobie stabilną przyszłość zawodową po ukończeniu szkoły.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w ramach klas patronackich Tauronu kształcenie odbywać się będzie w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, a w przyszłości również technik energetyk.

Dzięki współpracy najzdolniejsi uczniowie klas patronackich będą mieli zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach grupy Tauron. Wcześniej szkoła zawarła porozumienie o współpracy m.in z Polską Grupą Górniczą.