Mysłowickie Przedszkole Integracyjne przejdzie modernizację. Magistrat ogłosił przetarg, za sprawą którego wyłoni wykonawcę odnowy kotłowni i poprawy wentylacji przedszkolnych pomieszczeń. Prace mają się ruszyć z początkiem czerwca, a ich zakończenie planowane jest na połowę sierpnia tego roku.

W mieszczącym się w dzielnicy Słupna przedszkolu wymieniona zostanie stara kotłownia gazowa. Wraz z nią przebudowana zostanie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowana zostanie wentylacja budynku.

Plac budowy zwycięzcy przetargu zostanie przekazany pierwszego dnia czerwca. Przedsiębiorca będzie miał czas na wykonanie wszystkich prac do 14 sierpnia. Inwestycja rozpocznie się od prac w piwnicy budynku i nie będą one miały wpływu na funkcjonowanie placówki. Natomiast od 1 lipca do 15 sierpnia prace będą prowadzone już pod nieobecność dzieci. W przedszkolu działają 4 oddziały, łącznie do placówki uczęszcza 76 dzieci.

Swoje oferty przedsiębiorcy zainteresowani realizacją inwestycji mogą składać do 17 maja. Wybierając wykonawcę przetargu magistrat będzie się kierować nie tylko zaproponowaną ceną, ale weźmie też pod uwagę okres gwarancji, jaki zapewni oferent.