W mysłowickim muzeum odbyło się seminarium poświęcone uwarunkowaniom twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Prelegenci poruszyli kwestie związane z ochroną praw autorskich niepełnosprawnych twórców oraz mówili o edukacyjnych i emocjonalnych aspektach ich działalności.

Seminarium odbyło się w Muzeum Miasta Mysłowice, które wraz z Śląskim Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” było organizatorem wydarzenia.

Gości, wśród których znalazł się wiceprezydent Grzegorz Brzoska, a także prelegentów przywitał Adam Plackowski, dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice. Seminarium rozpoczęło się od artystycznego akcentu, który przygotowali podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Brzezinki. Następnie wyświetlono przygotowany przez muzealników film o historii stowarzyszenia „Skarbek”.

Jako pierwsza z prelekcją wystąpiła dr Grażyna Szafraniec z UŚ, która mówiła o artystycznej działalności osób niepełnosprawnych. Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik z krakowskiej Akademii Ignatianum. O działalności twórczej osób niepełnosprawnych w aspekcie prawnym opowiedziała Karolina Rybak z katowickiego Uniwersytetu Śląskiego. Krzysztof Hołyński ze stowarzyszenia Most mówił o zmianach w prowadzeniu ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych, a Justyna Karaś z sosnowieckiego ŚDS o możliwościach zastosowania praw autorskich w ośrodkach wsparcia.