fot.arch.itvm.pl

Wody Polskie nie zatwierdziły taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, jakie zaproponował mysłowicki MPWiK. Odpowiedź w tej sprawie wpłynęła do miasta w środę (9 maja). W piątek (11.05) przedstawiciele MPWiK udali się do Państwowego Gospodarstwa na rozmowy w sprawie taryf.

– Zgodnie z informacjami, jakie otrzymaliśmy 9 maja, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przygotowanej przez MPWiK Mysłowice – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik prasowy mysłowickiego magistratu

Wniosek, w którym MPWiK wystąpił o zmianę taryfy tytułem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.

– Organ regulacyjny w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie wnioskodawcy, pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo Wodne, a także przesłankami ekonomicznymi, istotnymi dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Szczegółowa analiza ma na celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług – wyjaśnia Linda Hofman, rzecznik prasowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach

Weryfikacja zaproponowanej przez MPWiK taryfy trwała dłużej. Wody Polskie zwróciły się do mysłowickiej spółki wodociągowej z zapytaniem m.in. o zaciągnięte kilka lat temu kredyty. Dodatkowe wyjaśnienia MPWiK przesłał ostatniego dnia kwietnia. Nie przekonały one jednak państwowego gospodarstwa do zatwierdzenia zaproponowanych taryf.

– Przedsiębiorstwo w ciągu 7 dni powinno przedstawić poprawiony projekt taryfy – informuje Linda Hofman