fot. UM M-ce

W mysłowickim magistracie odbyło się spotkanie z projektantem mysłowickiej sieci ścieżek rowerowych Bike and Ride. W piątek omawiano ostatnie poprawki planu inwestycji, która już na etapie projektowania musiała ulec zmianie. Pełen projekt wraz z dokumentacją techniczną mają być gotowe do końca sierpnia, tak by inwestycja mogła być realizowana z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania.

– Projekt Bike&Ride musi zostać dopracowany. Wcześniejsza wersja zakładała głównie remonty dróg i chodników, generując duży udział tzw. kosztów niekwalifikowanych, które nie mogą być sfinansowane z pozyskanych w przyszłości środków. Uaktualniona propozycja, którą analizowaliśmy w miniony piątek wygląda zdecydowanie lepiej. Po wprowadzonych poprawkach, związanych przede wszystkim z zachowaniem ciągłości trasy, projekt będzie gotowy do złożenia, na co czas mamy do końca sierpnia – mówi Bartłomiej Gruchlik, wiceprezydent Mysłowic

Nowe trasy wyznaczonych śladów ścieżek rowerowych rozpoczynać się będą na mysłowickim dworcu PKP. Pierwszy ślad wiedzie ulicami: Powstańców, Strażacką, przez parking pomiędzy Placem Wolności 4 a Krakowską 14, Kaczą, przez tył Parku Zamkowego, Stawową, Sobieskiego i Gwarków. Kolejny przez ulice: Promenada, Kani, Portową, Oświęcimską do Szkoły Podstawowej nr 13 przy Hlonda, a trzecia: ulicą  Mickiewicza, Szpitalną, Armii Krajowej, Mikołowską, Kwiatowa, łącznikiem pomiędzy Kwiatową a Chopina, Chopina, Moniuszki, przez miasteczko rowerowe, Cegielnianą i 1000-lecia Państwa Polskiego do Szkoły Podstawowej nr  3.

Wcześniej, planowany termin zakończenia prac  wyznaczony na listopad 2017, musiał zostać zmieniony ze względu na dwa ważne elementy – zweryfikowanie planów pod kątem procentowego udziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz zachowanie spójności z projektami realizowanymi na terenach sąsiednich; w Parku Zamkowym i na Promenadzie.

Korekta zakresu remontów w poszczególnych odcinkach była niezbędna, aby maksymalnie zwiększyć szanse na zakwalifikowanie wniosku. Dzięki niej będzie można wykonać także w ramach kosztów niekwalifikowanych np. remont ulicy Mickiewicza, stanowiącej fragment całej trasy, nie powodując jednocześnie przekroczenia wymaganych proporcji kosztów.

Specyfika zabudowy i infrastruktury drogowej naszego miasta nie ułatwia prac projektowych. W wielu miejscach konieczne jest wprowadzenie zastępczych rozwiązań w postaci współdzielenia ruchu rowerowego z ruchem pieszym czy kontrapasy na jezdniach.

Ważnym aspektem jest konieczność zachowania integralności planów w ramach obu projektów – Bike&Ride oraz Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach (etap I Park Zamkowy oraz etap II Promenada), gdyż łączą się one w jedną całość, tworząc spójną infrastrukturę rekreacyjną.