fot.arch.itvm.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na spływ kajakowy „III Flis na Przemszy” poświęcony 90-leciu powstania w Sosnowcu Ligi Morskiej i Kolonialnej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

Ideą Flisu jest ukazanie walorów przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych i turystycznych rzeki Przemszy. Start przy Trójkącie Trzech Cesarzy. Kajakarze popłyną z Trójkąta Trzech Cesarzy do kapliczki w Bobrku. Łącznie będzie to około 27 km.

Zgłoszenia do spływu dokonać można do 4 czerwca 2018 roku lub do momentu wyczerpania limitu zabezpieczonych kajaków przesyłając na adres e- mail s.kotowicz@mosir.myslowice.pl następujące dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz ilość osób.

Ze względu na ograniczoną do udostępnienia ilość kajaków (10 kajaków dwuosobowych) o udziale w spływie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Regulamin spływu kajakowego

Opłata startowa wynosi 60,00 zł od uczestnika. W opłacie startowej zawarte jest: udostępnienie kajaków wraz z osprzętem, opieka instruktora, opieka ratowników wodnych i medycznych, ubezpieczenie, catering po zakończeniu spływu.

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy przesyłać na konto: Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, NIP 644 345 36 72, Nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski:70 1020 2313 0000 3402 0579 7677.

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.

fot.mat.org.