fot. arch.itvm.pl

W związku z upływem dotychczasowej kadencji, prezydent ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Mysłowice. Osoby zainteresowane, które spełniają konkursowe wymogi, wymagane dokumenty mogą składać do 18 czerwca w mysłowickim magistracie.

Kandydat na stanowisko dyrektora musi posiadać polskie obywatelstwo, doświadczenie na stanowisku kierowniczym, a także wykształcenie wyższe, magisterskie. Wśród dodatkowych wymogów wskazano m.in. kreatywność, komunikatywność i umiejętności menadżerskie.

Składając dokumenty, kandydaci muszą dostarczyć m.in. autorską koncepcję programową funkcjonowania mysłowickiego muzeum oraz plan zróżnicowania działalności badawczej, wystawienniczej, informacyjnej i edukacyjnej instytucji. Ponadto kandydat musi przygotować propozycję tworzenia szlaków dziedzictwa kulturowego w Mysłowicach, opracować plan współpracy muzeum z innymi instytucjami oraz plan komunikacyjno-promocyjny.

Kandydatury można składać do 18 czerwca, przewidywany termin rozpatrzenia wniosków zaplanowano na 22 czerwca.