fot.ilustracyjne/arch.itvm

W czwartek, 24 maja funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przeprowadził spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach. Wyjaśniał opiekunom zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz informował, w jaki sposób postępować wobec dziecka, które popadło w kłopoty natury prawnej i społecznej.

– Funkcjonariusz podczas wykładu wyjaśniał opiekunom, na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność osoby nieletnie, gdy popełnią czyn zabroniony. W trakcie rozmów z rodzicami, omówił także sposoby postępowania w przypadku, gdy rodzic lub szkoła dowiedzą się o kłopotach prawnych lub społecznych swojego dziecka – informuje sierż. Damian Sokołowski, oficer prasowy mysłowickiej policji.

Spotkanie z rodzicami miało również na celu uświadomienie, że ich dzieci, podobnie jak dorośli ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Policjant omówił również zagrożenia wynikające z eksperymentowania dzieci ze środkami odurzającymi i alkoholem. Teraz takie pojęcia jak czyn karalny, demoralizacja, prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwach dla większości rodziców nie będą obce.