fot.Areszt Śledczy Mysłowice

13 skazanych z mysłowickiego aresztu uzyskało informacje na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabyło wiedzę i umiejętności przygotowujące do aktywnego i samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy. Zadanie to realizowano na podstawie  programu rekomendowanego przez Biuro Penitencjarne CZSW pt. „Szukam pracy – program szkolenia w klubie pracy”.

Sposób prowadzenia oraz metodyka zajęć sprzyjała pozyskiwaniu konkretnej, praktycznej wiedzy i umiejętności sprzyjających aktywnemu poszukiwaniu zatrudnienia. Poza zajęciami  w grupach, osadzeni uczestniczyli też w  spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym.

Program prowadzono przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach i doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Będzinie.