pexels.com

Wyższe stawki za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w Mysłowicach będą obowiązywały już od 1 lipca 2019.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwalono nowe stawki za śmieci. Za jej wysokością wnioskowała Koalicja Obywatelska. Wynikiem tego, z dniem 1 lipca 2019 r. następuje zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za odpady segregowane będzie wynosić 17,50 zł miesięcznie na mieszkańca. Natomiast stawka za odpady niesegregowane wyniesie 35,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

– Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu – informuje biuro prasowe Urzędu Miasta Mysłowice.

Podczas majowej sesji radni również zdecydowali o zwolnieniu rodzin wielodzietnych z części opłat. Rodziny z minimum trojgiem dzieci będą mogły skorzystać ze zniżki w wysokości 30%. O obniżkę wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości.

Więcej informacji tutaj.