fot.pixabay

88 podmiotów obsługujących łącznie 308 jednostek, w tym także podmioty publiczne z Mysłowic. To członkowie metropolitalnej grupy zakupowej energii elektrycznej, którzy zdecydowali się przystąpić do tego projektu. We wtorek (12 czerwca) pod porozumieniem w tej sprawie skompletowano podpisy wszystkich jej uczestników. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie czerwca i lipca.

Wspólny zakup energii elektrycznej to projekt, którego celem jest  zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych cenowo dostaw prądu. Wynegocjowanie takich warunków umowy jest możliwe dzięki efektowi synergii oraz dużemu wolumenowi kupowanej energii elektrycznej.

– Podpisane porozumienie otwiera nam drogę do ogłoszenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie dostawcy tych usług. Chcemy, aby postępowanie to zostało ogłoszone na przełomie czerwca i lipca. Zgodnie z przyjętym przez nas harmonogramem umowy pomiędzy zamawiającymi a wykonawcą, będą podpisywane na początku czwartego kwartału tego roku, by rzeczywista dostawa energii rozpoczęła się od 1 stycznia 2019 roku – informuje Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji GZM.

Projekt objął także Mysłowice. Dzięki grupie zakupowej miasto zakupi energię dla: budynków Urzędu Miasta, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, MOSiR-u, Biblioteki, Szpitala nr 2, ORO, Żłobka Miejskiego , MZOPO, Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, MOPS-u, wszystkich trzech OSP, MZGK, MPWiK, ZOMM, Straży Pożarnej (ul. Mikołowska i ul. Strażacka) oraz dla zapewnienia oświetlenia ulicznego.

Tańsza energia dla seniora

Równolegle do prac związanych z przeprowadzeniem postępowania ws. utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej, trwają te związane z uruchomieniem projektu „Energia dla Seniora”.

Cel? Wybór sprzedawcy lub sprzedawców, którzy zaoferują korzystne, uczciwe i bezpieczne warunki sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz dodatkowe udogodnienia dedykowane seniorom, mieszkającym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt ten będzie obejmował osoby w wieku powyżej 65 lat.

– Seniorzy to grupa, która szczególnie narażona jest na tzw. ubóstwo energetyczne, czyli sytuację, gdy ok. 10 proc. dochodów danego gospodarstwa domowego pochłaniają opłaty za media m.in. za prąd czy gaz. Chcemy wspierać mieszkańców Metropolii, zapewnić im bezpieczeństwo dostaw energii i gazu po atrakcyjnych cenach. Niestety, mimo że zasady sprzedaży i dostaw tych usług są ściśle regulowane przez prawo, to dla większości konsumentów są one po prostu niezrozumiałe, a to sprawia, że seniorzy są szczególnie narażeni na stosowanie wobec nich nieuczciwych praktyk sprzedażowych – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Władze Metropolii chcą, żeby oferta dedykowana seniorom zaczęła obowiązywać od początku przyszłego roku.