fot.arch.itvm.pl

Już w najbliższy czwartek (21.06) w mysłowickim magistracie odbędzie się sesja absolutoryjna. Jest to jedna z najważniejszych z sesji w roku, podczas której radni wystawiają prezydentowi ocenę za realizację budżetu miasta z poprzedniego roku. Obrady Rady Miasta rozpoczną się o godzinie 14:00.

Absolutorium będzie pierwszym punktem obrad. Ta sprawa wiąże się z rozpatrzeniem przez radnych sprawozdania z wykonania budżetu w 2017 roku, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.

Następnie radni rozpatrzą raport ekonomiczno-finansowy Szpitala Nr 2 w Mysłowicach oraz zdecydują o tym, czy zatwierdzić przygotowane przez dyrekcję szpitala sprawozdanie finansowe z działalności placówki za zeszły rok.

Jutro radni będą głosować także nad ustaleniem statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

Pod głosowanie poddany zostanie także projekt regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku prac.

Radni zdecydują także, czy ustanowić w Mysłowicach nowy pomnik przyrody. Ma nim zostać okazały dąb, który rośnie w na terenie tzw. parku kosztowskiego.