W dzielnicy Janów Miejski-Ćmok, przy ul. Partyzantów za pętlą autobusową, ma powstać ogólnodostępny parking. Wniosek o zagospodarowanie wskazanej części działki wpłynął do urzędu miasta ze strony firmy prowadzącej działalność w tamtejszej okolicy.

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach porozumienia między miastem a prywatnym inwestorem.

– Warunkiem współpracy było zachowanie ogólnej dostępności inwestycji, w efekcie czego część nieużytków zagospodarowana ma być na parking służący wszystkim mieszkańcom – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik magistratu.

Wskazany obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, a tego rodzaju inwestycja jest zgodna ze studium uwarunkowań, w związku z czym partner prywatny wystąpił do urzędu o decyzję ustalającą warunki zabudowy.

 – Inwestycja jest dobrym przykładem współpracy między miastem a podmiotem prywatnym, ukierunkowanej na korzyści dla mieszkańców – dodaje rzecznik.