Ulica Walentego Kubicy zmieni nazwę na ulicę Górnośląską/ fot.arch.itvm.pl

Kolejne ulice w Mysłowicach przejdą dekomunizację. Ulica Tadeusza Hołuja zmieni nazwę na ul. Tadeusza Kantora, ul. Walentego Kubicy na ul. Górnośląską, a ul. Zbigniewa Załuskiego na ul. Świętojańską. Wojewoda Śląski wydał kolejne zarządzenia zastępcze dotyczące zmiany nazw ulic w Mysłowicach. Nadając nowe nazwy Jarosław Wieczorek przychylił się do propozycji mysłowickiego magistratu. Nowe nazwy zaczną obowiązywać od  25 lipca.

– Propozycja zmiany ul. Tadeusza Hołuja na ul. Tadeusza Kantora podyktowana była tym, że w pobliżu znajdują się już ulice innych artystów i poetów. Tadeusz Kantor to polski malarz i reżyser, scenograf, teoretyk sztuki. Wielokrotnie nagradzany za zasługi dla rozwoju teatru w Polsce m. in. Złotym Krzyżem Zasługi. Zmiana dotyczyć będzie także mieszkańców ul. Walentego Kubicy, która nosić będzie nazwę Górnośląskiej i nawiązywać do regionu. Sugestia, aby ul. Zbigniewa Załuskiego nosiła nazwę ul. Świętojańskiej, uzasadniona była tym, że znajduje się ona obok parafii rzymskokatolickiej Ścięcia św. Jana Chrzciciela, a noc świętojańska obchodzona jest właśnie w wigilię św. Jana Chrzciciela – wyjaśnia Joanna Frysztacka, rzecznik prasowa mysłowickiego ratusza

W wyniku wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej do tej pory w Mysłowicach zmieniono ulice; ul. Lucjana Rudnickiego na ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Bolesława Chrobrego na ul. 28 stycznia.

Zmiana nazwy związana z dekomunizacją nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, więc dowód osobisty, dowód rejestracyjny czy też prawo jazdy nie muszą zostać zmieniane na nowe.

– Mieszkańcy powinni pamiętać jednak o konieczności zgłoszenia zmiany adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Urzędzie Skarbowym, u dostawców np. prądu, wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych czy w banku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgłosić zmianę adresu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym – przypomina Frysztacka

O zmianie nazwy ulicy Urząd Miasta poinformuje Sąd Rejonowy oraz Urząd Pocztowy w Mysłowicach. Zarządcy budynków zobowiązani są wymienić tabliczki informacyjne z nazwą ulicy. Umieszczenie na budynkach aktualnej nazwy ma znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.