Należąca do parafii przycmentarna działka już została ogrodzona/ fot.itvm.pl

Budowa kolumbarium na urny oraz nowego budynku biura zarządcy cmentarza i toalety przed wejściem na teren nekropolii. Od strony ulicy Mickiewicza trwają prace związane z przebudową wejścia na teren cmentarza. Inwestycje prowadzi zarządca cmentarza oraz właściciel przylegającej do niego działki – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.

Na nekropolię w centrum Mysłowic można wejść kilkoma bramami od strony ulicy Mikołowskiej oraz jedną, która prowadzi tam od strony ulicy Mickiewicza. To właśnie przy tej bramie trwają prace związane z przebudową wejścia na cmentarz. Jak wyjaśnia proboszcz parafii NSPJ ks. Krzysztof Kasza, prace wynikają z konieczności uporządkowania tego terenu oraz zapewnienia nowych miejsc pochówku. Na cmentarzu brakuje już miejsca na nowe groby, dlatego też zapadła decyzja o budowie kolumbarium, z miejscami na urny z prochami zmarłych.

Wykonane z klinkieru ściany kolumbarium (w każdej ścianie po 21 nisz na 2 lub 3 urny) powstaną po prawej stronie od wejścia na cmentarz przez bramę od ulicy Mickiewicza. Natomiast na parafialnej działce przed murem cmentarza, która już została ogrodzona, znajdzie się miejsce na nowe biuro zarządcy cmentarza i toalety.

– To nie jest rozbudowa cmentarza, nie powiększamy jego przestrzeni na nowe nagrobki. Teren na ogrodzonej działce będzie miejscem wyciszenia, godnym i uporządkowanym wejściem na cmentarz – mówi ks. Krzysztof Kasza, proboszcz parafii NSPJ.

Parafia planuje, by prace na przycmentarnej działce zakończyły się przed Wszystkimi Świętymi. Być może do listopada uda się postawić także pierwszą ze ścian kolumbarium.