Obecnie trwają prace rozbiórkowe 13 pokopalnianych obiektów/ fot.itvm.pl

Trwa wyburzanie zabudowań z terenu byłej KWK “Mysłowice”. Buldożery już zrównały z ziemią m.in. basen przy ulicy Świerczyny, magazyn główny i odzieżowy. Prowadzone przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń – właściciela pokopalnianych terenów – prace rozbiórkowe mają trwać do końca przyszłego roku. Wyburzenia mają uniknąć najstarsze, zabytkowe budynki oraz wieża szybu.

SRK przeznaczyła do likwidacji większość z pokopalnianych budynków. Nie są to pierwsze wyburzenia na tym terenie – już w poprzednich latach SRK prowadziła rozbiórkę różnego rodzaju obiektów.

– W roku 2016 zlikwidowano 18 obiektów, a w 2017 zlikwidowano 5 obiektów. Obecnie trwają prace rozbiórkowe dla 13 obiektów; magazynu głównego, magazynu odzieżowego, garażu, budynku łaźni, budynku lampowni i basenu, portierni przy bramie nr 4, cechowni, bunkra ze schronem, kompleksu sortowni, budynku maszyny wyciągowej “Sas”, budynku rozdzielni i transformatora, budynku przy maszynie wyciągowej “Jagiełło” oraz budynku windy “Sas” – informuje Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Wyburzenia mają na celu uporządkowanie terenu, które po uporządkowaniu trafią na sprzedaż. Już w poprzednich latach spółka wystawiła na sprzedaż obiekt basenu wraz z działką, ale oferta nie spotkała się z zainteresowaniem.

Basen przy ulicy Świerczyny został zamknięty w zeszłym roku z uwagi na jego zły stan techniczny. W mysłowickim magistracie zapadła decyzja, że nowy kryty basen ma powstać na terenie Parku Słupna. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W związku z tym pod koniec czerwca przeprowadzone zostały badania terenu: W Parku Słupna badali teren pod budowę pływalni

Realizowane jest wyburzanie obiektów powierzchniowych  poprzemysłowych – nieprzydatnych do wykorzystania na cele gospodarcze, posiadające specyficzną konstrukcję.

– Obiekty te  są trudnozbywalne. Ich wyburzenie pozwala na lepsze zagospodarowanie nieruchomości gruntowych. Zadaniem SRK jest tworzenie warunków dla przyszłego rozwoju. Oznacza to doprowadzenie terenu do stanu, w którym jakiś potencjalny przyszły nabywca będzie go w stanie zagospodarować pod swoje potrzeby – wyjaśnia Wojciech Jaros z SRK

Wzdłuż ulicy Świerczyny wyburzona została już część obiektów, m.in. basen, przez co odsłonięty został widok w głąb pokopalnianego obszaru/ fot.itvm.pl

“Łokietek” i zabytki z ewidencji zostają

Na listę zabytków trafiła wieża “Łokietek”/ fot.arch.itvm.pl

Z pokopalnianego krajobrazu Mysłowic nie znikną zabytkowe budynki. Na gminną ewidencję zabytków wpisane zostały: budynek kompresorowni rozdzielni głównej, budynek elektrowni, budynek maszyny wyciągowej “Łokietek”, Wieża ‘Łokietek”, Budynek maszyny wyciągowej “Łokietek”.

Wyznaczenie obiektów, które ze względu na swój zabytkowy charakter nie trafią do wyburzenia, odbyło się pod okiem konserwatora. Jak podkreśla rzecznik SRK, były to długie ustalenia.

– Oczywiście, powinny zostać obiekty, które mają wartość zabytkową, historyczna. Takie, które wskazują na aktywność gospodarczą, jaka były kiedyś prowadzona na danym obszarze. Ochroną konserwatorską objęte zostały niektóre z budynków. Ponadto oddział dzierżawi dwa obiekty: budynek przetwornicy “Mieszko” i budynek biurowy “Mieszko”. Natomiast budynek biura BHP, szkolenia i archiwum zostanie przekazany do dzierżawy – wylicza Wojciech Jaros.