Do końca czerwca miały trwać zlecone przez spółkę Tramwaje Śląskie prace projektowe dotyczące przebudowy ulic od Bytomskiej do Powstańców, połączone z gruntownym remontem torowiska. Przeciągnięcie się prac projektowych o pięć miesięcy spowoduje, że później ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji, a tym samym później rozpoczną się same prace remontowe w terenie.

W czerwcu zeszłego roku Tramwaje Śląskie rozstrzygnęły przetarg na przygotowanie projektu modernizacji biegnącej przez Mysłowice linii tramwajowej nr 14 oraz odnowienia znajdujących się w jej ciągu ulic. Za kwotę pół miliona złotych wygrała go firma NJN Kłosek Damian z Knurowa. Projekt miał być gotowy do końca czerwca, jednak jak informuje rzecznik prasowy tramwajowej spółki, prace projektowe przeciągną się do listopada.

– Wydłużenie terminu przygotowania dokumentacji projektowej wynika z wielu powodów i wiąże się z tym, iż jest to skomplikowany projekt obejmujący zarówno infrastrukturę tramwajową, jak i  tę związaną z przebudową układu drogowego, obejmujący rejon o gęstej zabudowie. W trakcie projektowania wyniknęło wiele kwestii, które wymagały dodatkowych czasochłonnych uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, a zakres projektu był modyfikowany – informuje Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie

Inwestycja miasta i spółki

Na wydłużenie czasu projektowania miało wpłynąć także to, że projektant na bieżąco współpracuje z tramwajową spółką jak i mysłowickim magistratem – choć przetarg został ogłoszony i przeprowadzony przez spółkę Tramwaje Śląskie, zamawiającym jest także miasto Mysłowice. Stało się tak na mocy zawartego w 2015 roku przez oba podmioty porozumienia.

Jak zaznacza rzecznik, projektant jest już na ostatnim etapie projektowania, który związany jest z infrastrukturą tramwajową.

– Przebudowa torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię musi być prowadzona w koordynacji  z przebudową pasa drogowego poza torowiskiem tramwajowym  wraz z wszystkimi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi, a co za tym idzie również projektowanie musi być wykonywane z zachowaniem odpowiedniej kolejności, gdzie infrastruktura tramwajowa projektowana jest w ostatnim etapie i teraz właśnie na tym etapie jesteśmy – wyjaśnia Andrzej Zowada

Przetarg dopiero w przyszłym roku

W związku z przedłużeniem się prac projektowych kierowcy i pasażerowie Tramwajów Śląskich dłużej muszą czekać na realizację prac.

– W związku z wydłużeniem terminu wykonania samej dokumentacji projektowej, musieliśmy zweryfikować termin rozpoczęcia prac. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy nastąpi w 2018 r., ale w tej chwili trudno mi bardziej konkretnie sprecyzować ten termin – mówi rzecznik tramwajowej spółki