fot.pixabay

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmiany w formie korzystania z programu Rodzina trzy Plus. Oprócz tradycyjnej karty, rodziny mogą również ubiegać się o jej mobilną wersję. Będzie ona dostępna w postaci aplikacji w telefonie. Z mobilnej karty będą mogły korzystać także mysłowickie rodziny wielodzietne.

Program Rodzina 3+ funkcjonuje w Mysłowicach od 2014 roku. Ma on na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Mysłowic poprzez zwiększanie dostępu m.in. do oferty kulturalnej i sportowej przygotowanej przez instytucje kultury, jednostki organizacyjne miasta, a także przedsiębiorstwa prywatne.

Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, w pokoju nr 321 mysłowickiego magistratu. Rodzina otrzymuje wtedy tzw. Kartę Dużej Rodziny, która oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej otrzyma kartę bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub skończenia nauki, jednak maksymalnie do 25 roku życia.

Lista uprawnień na terenie Mysłowic znajduje się TUTAJ

W tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmiany. Oprócz tradycyjnej karty, rodziny mogą również ubiegać się o jej mobilną wersję. Będzie ona dostępna w postaci aplikacji w telefonie. Tym sposobem nie będzie trzeba nosić ze sobą plastikowej karty, co ułatwi korzystanie z ulg i zniżek, które oferuje program.

Jakie funkcje ma mobilna Kart Dużej Rodziny?

  • rodzic może posiadać na swoim smartfonie karty swoich dzieci oraz małżonka;
  • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
  • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
  • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
  • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
  • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp – podając kod pin.

Wniosek można zrobić to za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, a także w formie pisemnej w urzędzie miasta lub gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który został wskazany – zostanie wysłany numer karty, a na telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.

Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na smartfon. Aplikacja automatycznie poprowadzi do uruchomienia mKDR na urządzeniu mobilnym.

Otrzymane karty w formie tradycyjnej (plastikowej) zachowują swoją ważność zgodnie z terminem podanym na karcie. Dodatkowe wyrobienie mobilnej wersji będzie bezpłatne do 31.12.2019 r. W przypadku starania się o kartę pierwszy raz – karty tradycyjne oraz mobilne będą wydawane bezpłatnie.