mat. prasowe

O trudnej sytuacji mysłowickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt mówi się już od dłuższego czasu. Obecna lokalizacja nie spełnia ustawowych wymogów, dlatego rozpoczęto działania mające na celu jego zmianę i budowę nowych obiektów.

Brak pieniędzy na kompleksowe leczenie bezdomnych zwierząt czy sypiące się pomieszczenia socjalne są wynikiem trudnej sytuacji placówki. Do tego inspekcja powiatowego inspektora weterynarii nakazała zmianę miejsca ze względu na niespełnianie wymogów lokalizacyjnych, tj. odległości od najbliższych zabudowań o co najmniej 150 m.

Miasto rozpoczęło już działania na rzecz wybudowania nowego schroniska.

– Znaleźliśmy miejsce, na którym zostanie ono wybudowane. Jest to teren przy ulicy Piaskowej w Mysłowicach. Liczymy na pozytywną decyzję ze strony zarządu TOZ w sprawie wspólnego finansowania inwestycji – mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. – W czerwcu został powołany zespół ds. budowy nowego schroniska dla zwierząt, w który włączyli się radni miejscy, urzędnicy, przedstawiciele fundacji Silesia Canis, wolontariusze schroniska i eksperci z dziedziny kynologii. Do współpracy zostali również zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, którzy mają wspomóc budowę nowoczesnych pomieszczeń kontenerowych – dodaje.

Spotkania zespołu będą miały charakter otwarty. Każdy, kto będzie zainteresowany włączeniem się w działania grupy, może w dowolnym momencie do niej dołączyć. O szczegółach działań i terminach będzie można się wkrótce dowiedzieć ze strony Facebook Przystanek Mysłowice lub mailowo pod adresem: przystanek.myslowice@wp.pl.

Nowe schronisko liczy również na ludzi dobrej woli. Ruszyła zbiórka publiczna na rzecz budowy nowej placówki, organizowana przez fundację Silesia Canis.

– Jesteśmy organizacją prozwierzęcą działającą w Mysłowicach. Dla naszego zespołu sytuacja schroniska była i jest ogromnie ważna. Cel, który przyświeca wszystkim, to nowe schronisko, stworzone w taki sposób, by zabezpieczyć godne warunki bytowe bezdomnych psów i kotów – mówi Anna Kozłowska, prezes fundacji Silesia Canis.

Organizatorzy zbiórki chcą również ograniczyć zjawisko zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz rozpocząć edukację wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł.

Osoby, dla których schronisko jest bliskie i chciałyby wesprzeć inwestycję budowy nowego obiektu, mogą przekazać darowiznę: Fundacja Silesia Canis, Bank PeKaO S.A., nr konta: 14 1240 1330 1111 0010 9111 6447. Tytuł wpłaty: Darowizna – budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach.