W ramach tegorocznych remontów średnich do odnowy wytypowany został odcinek ulicy Obrzeżnej Północnej. Na przeprowadzenie prac remontowych w tym miejscu od dawna czekało wielu kierowców.

Ulica Obrzeżna Północna rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Katowicką i Bończyka i prowadzi w kierunku Sosnowca. Jadąc nią od skrzyżowania przy galerii Quick Park przejedziemy pod wiaduktem klejowym nazywanym „wąskim gardłem”, a następnie miniemy giełdę samochodową oraz rejon targu.

W tym roku w ramach remontów średnich odnowione zostaną pasy ruchu w kierunku Sosnowca, od skrzyżowania z ulicą Świerczyny do ulicy Sosnowieckiej. Jest to 800-metrowy odcinek jezdni. Wraz z odnowieniem jezdni wyremontowany zostanie także chodnik dla pieszych.

Na rok 2018 urząd planuje kontynuację prac na Obrzeżnej Północnej. Obejmą one odnowienie nawierzchni kolejnych dwóch pasów w kierunku od ulicy Sosnowieckiej do skrzyżowania z ulicą Świerczyny.