fot.mat.org

Resocjalizacja to nie tylko spotkania z psychologami czy warsztaty pomagające odnaleźć się na rynku pracy po odbyciu kary w areszcie. Jednym z pomysłów na uwrażliwienie więźniów tutejszej jednostki penitencjarnej była wystawa nt. doświadczeń byłych więźniów obozu KL Auschwitz.

Wystawa stała w murach aresztu w dniach 17-20 sierpnia. Za jej sprawą osadzeni mieli możliwość dowiedzieć się o istnieniu legalnej i nielegalnej działalności artystycznej więźniów KL Auschwitz, funkcji jaką pełniła sztuka w ich życiu, zarówno w trakcie ich pobytu w obozie jak i po wyzwoleniu.