fot.KZK GOP

Na terenie Metropolii funkcjonować będzie największy w Polsce system z informacjami dla pasażerów. Na elektronicznych tablicach wyświetlane będą godziny przyjazdów i odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów, a także komunikaty pogodowe i informacje o nagłych zdarzeniach. 462 tablice na przystankach pojawić się mają w przeciągu najbliższych 21 miesięcy. Koszt realizowanej przez KZK GOP inwestycji opiewa na kwotę 36,6 mln złotych.

Projekt będzie realizowany punktowo na wszystkich ciągach komunikacyjnych miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Objęte nim będą przystanki generujące największe potoki podróżnych, w tym węzły o znaczeniu regionalnym. Budowana infrastruktura będzie obsługiwała zarówno transport autobusowy, jak i tramwajowy oraz trolejbusowy.

Realizacja systemu obejmuje projekt, dostawę, montaż, integrację, uruchomienie, utrzymanie systemu oraz urządzeń, a składać na nią się będą m.in.: wyposażenie 462 przystanków autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych w dwustronne, elektroniczne tablice informacyjne (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń), dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy.

Rozbudowa systemu nie tylko podniesie komfort podróżnych, ale poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej – wyświetlacze ITS będą miały wbudowane kamery monitoringu, co w razie potrzeby pozwoli na szybką reakcję policji albo straży pożarnej. Poza informacjami na temat najbliższych przyjazdów i odjazdów system umożliwi przesyłanie informacji specjalnych­ ­- na przykład ostrzeżeń pogodowych, komunikatów o spóźnieniach albo odwołanych kursach. Każde z urządzeń po naciśnięciu klawisza wbudowanego w słup odczyta głośno wszystkie wyświetlające się na ekranie informacje – co jest szczególnie ważne dla osób słabowidzących i niewidomych – informuje Anna Koteras, rzecznik prasowa KZK GOP

Wdrożenie systemu zostanie powierzone wyspecjalizowanemu Wykonawcy – firmie DYSTEN Sp. z o.o. z Zabrza – wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało ogłoszone przez KZK GOP 16 grudnia 2017 r. Przewiduje się, że rozszerzenie systemu będzie trwać 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Umowa przewiduje również utrzymanie przez Wykonawcę systemu w pełnej sprawności technicznej przez 66 miesięcy od daty zakończenia etapu rozszerzenia.

Wartość zamówienia wynosi 36,6 mln zł brutto, z czego 32,2 mln zł brutto kosztować będzie rozszerzenie systemu. Zgodnie z obowiązującą umową 75% kosztów kwalifikowanych rozszerzenia systemu zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Spójności przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Założenia przetargu wymagały długotrwałych przygotowań i analiz. W postępowaniu najlepszą ofertę złożył śląski DYSTEN – zabrzańskie przedsiębiorstwo, które niedawno zdobyło tytuł najlepszego producenta wyświetlaczy informacji pasażerskiej w Europie w 2018 roku w konkursie brytyjskiego magazynu branżowego International Transport News.