fot. ulica Janowska. Nowa ulica łączy ją z ul. 1000-lecia PP

Do 24 września potrwają konsultacje z mieszkańcami w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy, jaka powstała w Janowie. Nowa ulica, która zgodnie z propozycją ma nosić nazwę Cedrowa, łączy ul. Janowską z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego.

Wniosek o nadanie nazwy ul. Cedrowa, został złożony przez developera budującego kompleks nowych domów z dostępem od tej drogi i poparty został przez grupę 5 radnych Rady Miasta Mysłowice. Uzasadnieniem dla tej nazwy są nazwy ulic sąsiednich: Świerkowa, Jodłowa – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik prasowa mysłowickiego magistratu

Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat zaproponowanej nazwy. W konsultacjach, za pośrednictwem portalu www.konsultacje.myslowice.pl, może wziąć udział każdy mysłowiczanin. Opinię w sprawie proponowanej nazwy wydać ma także Rada Dzielnicy Janów.

Nadanie nazwy jest korzystne ze względu na większą przejrzystość przyszłych punktów adresowych powstających domów. W przypadku niewyodrębnienia drogi poprzez nadanie jej nazwy, część powstających przy niej budynków otrzyma numery porządkowe nieruchomości w formie liczbowo – literowej z adresem od ul. Janowskiej, a część od ul. 1000-lecia Państwa Poslskiego – wyjaśnia Frysztacka