Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale i nad pozostałymi terenami zielonymi, np. na polach, łąkach i ogródkach działkowych. /fot.pixabay

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09. – 28.09.2018 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów. Zakłada się, że na 1 km2 wyłożonych zostanie 20 dawek szczepionek. Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale i nad pozostałymi terenami zielonymi, np. na polach, łąkach i ogródkach działkowych.

Szczepionka to małe, brunatne krążki

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych krążków o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł znaleźć ją i zjeść. Należy pamiętać o tym, że “zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Zwierzę, wyczuwając zapach człowieka, nie zje już takiej kostki. Ponadto, przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji, nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo należy bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce i inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wszelkie dodatkowe informacje w tej sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.