PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę czterech wiaduktów kolejowych w Mysłowicach. Prace remontowe zostaną przeprowadzone na obiektach przy ulicach: Bytomskiej, Krakowskiej, Portowej i Sułkowskiego. Obecnie zadania są na etapie projektowania.

Z końcem września (27.09) do Urzędu Miasta w Mysłowicach wpłynęło pismo, w którym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o planach inwestycyjnych związanych z przebudową wiaduktów kolejowych. Szczegółowe wyjaśnienia są efektem między innymi spotkania, które odbyło się z władzami miasta 26 września.

– Wiadukty kolejowe są elementem infrastruktury kolejowej, za których stan odpowiada ich właściciel. W przypadku planowanych do remontu czterech wiaduktów, ich właścicielem jest PKP PLK S.A. Aby realizować inwestycje miejskie kompleksowo niezbędna jest współpraca pomiędzy nami a PKP w tym zakresie. Dlatego od kilku lat prowadzimy rozmowy w sprawie remontów wiaduktów zlokalizowanych na terenie Mysłowic. Jestem pewien, że planowane inwestycje poprawią płynność ruchu i przyspieszą  komunikację – mówi Edward Lasok, prezydent Miasta Mysłowice

Wiadukt przy Bytomskiej

Jak informuje PKP, w ramach przebudowy wiaduktu na ulicy Bytomskiej, wyremontowany zostanie jednostronny chodnik oraz wybudowana zostanie ścieżka rowerowa pod wiaduktem. Zamiast dwóch, pod wiaduktem mają znaleźć się trzy pasy ruchu – jest to rozwiązanie, którego możliwość wdrożenia rozstrzygną prace projektowe.

Krakowska

Na ulicy Krakowskiej zakres prac oprócz tych związanych z remontem wiaduktu przewiduje również remont obustronnych chodników wraz ze ścieżką rowerową. Wiadukt także ma zostać poszerzony do trzech pasów: jeden będzie prowadził w kierunku Sosnowca, natomiast dwa pasy będą kierowały w ulice Oświęcimską oraz Katowicką. Inwestycja połączona zostanie z planami miasta związanymi z kompleksową przebudową skrzyżowania ulic: Krakowskiej, Towarowej, Szymanowskiego i Starokościelnej.

Portowa i Sułkowskiego

W ramach przebudowy wiaduktów przez  PKP PLK S.A. ten w ciągu ulicy Portowej zyska jednostronny chodnik, a na ulicy Sułkowskiego zostanie wyremontowany bez zmiany jego szerokości. Wszystkie planowane do przebudowy wiadukty zostaną wyposażone w nowe oświetlenie typu LED.

Obecnie Urząd Miasta Mysłowice prowadzi również rozmowy z PKP PLK S.A., podczas których omawiane są szczegóły związane z konieczną przebudową wiaduktu położonego na ulicy Obrzeżnej Północnej, nazywanego przez mieszkańców Mysłowic i Sosnowca „wąskim gardłem”.

Remonty wiaduktów zostały ujęte w realizowanym przez linie kolejowe zadaniu o nazwie Przebudowa Stacji Mysłowic.  Prace projektowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje zakończyć na początku 2018 roku.