Ministerstwo Finansów ogłosiło listę stowarzyszeń i fundacji, które zanotowały największe wpływy z 1% który Polacy przekazywali w 2016 roku. Trzecią organizacją pożytku publicznego, cieszącą się największym zaufaniem mieszkańców Śląska, jest wywodzące się z Mysłowic hospicjum „Cordis”.

Na rzecz organizacji pozarządowych, uprawnionych do otrzymywania 1% z podatków, Polacy przekazali 660 mln złotych. W stosunku do roku ubiegłego podatnicy przekazali o 43 miliony złotych więcej.

1% na Śląsku

Najwięcej środków z 1% w województwie śląskim otrzymała Fundacja “Iskierka” z Chorzowa wspierająca oddziały onkologiczne dla dzieci. Z 1% za 2016 rok otrzymała 3 745 805,08  zł. Fundacja ta znalazła się także w pierwszej 30 organizacji, które w skali całego kraju otrzymały najwięcej środków z 1% (na 25 miejscu).

Następnie mieszkańcy regionu najchętniej wspierali Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam”, które otrzymało 1 107 345,96 zł. Natomiast trzecią organizacją na Śląsku jest hospicjum „Cordis” – na jego działalność podatnicy przekazali 1 077 735,03 zł.

1% w Polsce

Zgodnie z wykazem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, największą przychylnością polskich podatników cieszyła się fundacja Zdążyć z Pomocą, która działa na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych na terenie kraju. Podatnicy odpisali jej od podatku 148 935 303,55 złotych.

Drugą organizacją, która odnotowała największy wpływ była fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko” (29 657 277,56 zł.), a trzecią Avalon – bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym (27 813 744,78 złotych).