Mysłowice przygotowują się do rozpoczęcia dużych inwestycji infrastrukturalnych. Projekty przewidują przebudowę centrum miasta, budowę tras Bike&Ride, krytej pływalni w Parku Słupna, rewitalizację Parku Zamkowego i Promenady oraz planowaną przez PKP modernizację stacji i terenów kolejowych. Część przedsięwzięć jest na etapie projektowania. Trwają kolejne inwestycje drogowe.

W tym roku zakończone zostaną prace projektowe przebudowy linii tramwajowych w centrum miasta. Plan zakłada modernizację ul. Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców, przejścia podziemnego przy ul. Grunwaldzkiej oraz budowę ronda przy ul. Krakowskiej. Inwestycja zrealizowana będzie wspólnie z Tramwajami Śląskimi za ponad 30 mln zł.

Bike&Ride

W przyszłym roku rozpocznie się budowa tras rowerowych i centrum przesiadkowego Bike&Ride. Prace potrwają ponad 2 lata. Bike&Ride liczyć będzie 7,5 km ścieżek pieszo-rowerowych z centrum przy ul. Powstańców. Inwestycja kosztować ma ponad 20 mln zł, z czego blisko 17 mln zł stanowić będą środki ZIT.

Park Zamkowy i Promenada

Na rewitalizację dolnej części Parku Zamkowego magistrat otrzymał w zeszłym roku 7 mln zł dofinansowania. Realizacja projektu potrwa blisko 3 lata. Pierwsze prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. Przebudowana zostanie również Promenada, gdzie powstaną tereny sportowo-rekreacyjne. Ratusz otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 6 mln zł.

Pływalnia w Parku Słupna

Również w przyszłym roku rozpocznie się budowa krytej pływalni w Parku Słupna. Inwestycja potrwa 2 lata kosztem około 25 mln zł. Magistrat zamierza złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu o jej dofinansowanie. Wśród inwestycji sportowych jest także plan budowy stadionu lekkoatletycznego przy Promenadzie.

Przebudowa szkoły w Laryszu-Hajdowiźnie

Duże zmiany zajdą w mysłowickiej oświacie. Projekty przewidują m. in. budowę szkoły podstawowej w Laryszu-Hajdowiźnie, przedszkola w Morgach oraz żłobka dla południowych dzielnic miasta. Za 2 lata Przedszkole nr 9 przeniesie się do zabytkowego budynku MOK-u przy ul. Janowskiej. Zabytek wyremontowany będzie kosztem 5 mln zł.

W najbliższych latach przebudowanych zostanie w mieście około 50 km dróg. Ostatnio ruszyła modernizacja ul. 3 Maja w Wesołej, która potrwa 2 lata. Remont kosztować ma około 13,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Konsekwentnie realizujemy projekty inwestycyjne w naszym mieście. W planach mamy wykonanie kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych zmieniających Mysłowice. Zaskakuje więc, że moi kontrkandydaci w wyborach samorządowych mówią o planowanych i realizowanych przez nas inwestycjach, jak o własnych pomysłach – mówi prezydent Mysłowic Edward Lasok