21 października br. pójdziemy do urn wyborczych. Wybierać będziemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych miejskich oraz radnych sejmików wojewódzkich. Każdy wyborca otrzyma 3 karty do głosowania, na których powinien postawić jeden krzyżyk – przy nazwisku wybranego kandydata.

Karta do głosowania

W wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, czyli w Mysłowicach, wydrukowana będzie na białym papierze, nazwiska kandydatów znajdą się natomiast na szarym tle. W wyborach do sejmiku karta będzie również biała z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle. Na kartach umieszczone będą m.in. numery list, nazwy i symbole graficzne komitetów wyborczych, a co najważniejsze – znajdziemy na nich kratki przeznaczone na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata.

W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata (jak w Mysłowicach), karta będzie biała z nazwiskami kandydatów na różowym tle. Nazwiska i imiona kandydatów znajdą się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej wraz z kratkami na oddanie głosu.

4 okręgi, 5 kandydatów

Mieszkańcy naszego miasta głosować będą w czterech okręgach wyborczych. Urny do głosowania wystawione będą w siedzibach 37 obwodowych komisji, zlokalizowanych głównie w np. placówkach oświaty. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00.

Wybierzemy 23 radnych miejskich, radnych Sejmiku Śląskiego oraz prezydenta Mysłowic. W rywalizacji o urząd prezydenta miasta wystartuje 5 kandydatów. O reelekcję ubiega się obecny prezydent Edward Lasok. Na liście jest poseł na Sejm RP Wojciech Król, nauczyciel akademicki Tomasz Papaj, inżynier górniczy Jarosław Stopa oraz radny miejski Dariusz Wojtowicz. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada br. Nowe władze wybierzemy na 5 lat, do tej pory obowiązywała 4-letnia kadencja.