Na ul. Świerczyny w okolicach przystanku tramwajowego pojawiły się wyspowe progi zwalniające, o co wnioskowała zarówno policja, jak i Rada Dzielnicy Piasek. Sygnały o licznych zdarzeniach drogowych z udziałem pieszych w tym miejscu pojawiały się już od dłuższego czasu.

Wnioski o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu (okolice siedziby Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, przystanek „Mysłowice Świerczyny”) omawiane były na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poruszany był przy tej okazji temat przebudowy samego przystanku, lecz w chwili obecnej – w związku z planowaną generalną przebudową Tramwajów Śląskich – takie działania nie będą podejmowane. Decyzja o wprowadzeniu środków bezpieczeństwa była więc jednomyślna, a montaż odbył się tuż po zakupie niezbędnych urządzeń.

Na terenie całego miasta realizowane jest aktualnie jest zadanie „Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Zakończenie prac planowane jest na koniec października. W ramach tego zadania oznakowane aktywnymi znakami D6 zostanie także przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy cmentarnej z Nowochrzanowską.

Kolejne progi w planach

W ostatnim czasie do Zespołu Administracji Drogowej wpłynęły kolejne wnioski o montaż wyspowych progów zwalniających – na ul. Reja, PCK, Wybickiego, Sienkiewicza, Leśnej czy Wielkiej Skotnicy (przy markecie Biedronka). Wnioski te będą analizowane i opiniowane, a ewentualny montaż będzie mógł być wykonany po okresie zimowym.