fot.mat.org

18 osadzonych brało udział w turnieju szachowym, jaki dobył się w mysłowickim areszcie śledczym. Turniej składał się z dwóch etapów – eliminacji oraz turnieju finałowego. Patrie, zarówno w eliminacjach jak i turnieju finałowym, trwały po 20 minut każda. Do finału zakwalifikowało się 6 zawodników. Rozegrano go w systemie “każdy z każdym”, co pozwoliło wyłonić zwycięzcę oraz laureatów II i III miejsca.

Dzięki porozumieniu z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury zajęcia szachowe w areszcie prowadzi Reinhold Pawłowski – Instruktor i Sędzia szachowy I klasy. Dzięki jego zaangażowaniu i pasji udaje się zachęcić wielu skazanych do tej, dla wielu nowej, formy spędzania czasu wolnego.

Działania o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowym zajmują ważne miejsce w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych. Tworzą ciekawą alternatywę dla spędzania czasu wolnego, pobudzają do samorozwoju, pokazują nową przestrzeń i jakość relacji interpersonalnych.