fot. UM M-ce

Wybrano laureatów stypendiów w ramach “Mysłowickiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic” na rok szkolny 2018/2019. Stypendia przyznane zostały w trzech kategoriach – naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendia naukowe otrzymali: Patryk Adamski, Filip Bogobowicz, Kacper Dądela, Karolina Dądela, Maja Gajdzik, Wojciech Kajfosz, Kacper Kopeć, Maksymilian Ostrowski, Piotr Paluch, Julia Plewniok, Joanna Wiśniewska.

Stypendium artystyczne otrzymali: Maria Berek, Wojciech Głąb, Zuzanna Jaguś, Patryk Kielan, Bartłomiej Krzyżak, Krzysztof Łęczycki, Karolina Pawłowska, Oliwia Seweryn, Paulina Szczepocka, Aleksandra Urbanowicz, Jakub Wolski, Julia Zając.

Stypendium sportowe otrzymali: Hanna Bober, Jakub Dziedzic, Klaudia Franaszczuk, Alicja Gowarzewska, Nina Haluch, Monika Helak, Alicja Hilus, Igor Kozik, Igor Kukwa, Wojciech Lipnicki, Patryk Olkis, Milena Pyka, Michał Riedel, Paweł Szreniawa, Wiktoria Wółkiewicz, Jan Zandecki, Anna Zawadzka, Piotr Zdrodowski, Emilia Zipper.

Program ma na celu motywowanie uzdolnionych uczniów, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół. Kwoty stypendiów wahają się w granicach od 100 do 300 złotych miesięcznie, stypendyści będą je otrzymywać do końca roku szkolnego 2018/2019.