W urzędzie miasta w miniony czwartek członkowie i prezesi stowarzyszeń spotkali się na II Mysłowickim Forum Organizacji Pozarządowych. Głównym tematem spotkania było finansowanie, szanse oraz wyzwanie dla rozwoju sektora.

– Drugie forum jest poświęcone zmianom ustawowym, wchodzącym nowym wzorom ofert, rozliczeń. Stowarzyszenia, które działają na naszym terenie, w Mysłowicach, działają na różnym poziomie. Takie forum jest po to, żeby troszeczkę wyrównać poziom w działalności tych słabszych. Pokazać im, jak pozyskiwać środki finansowe. Jak można skutecznie działać w takiej organizacji – mówi Jerzy Rutkowski, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

Odnalezienie się w zmieniających się przepisach dla wielu organizacji stanowi spore wyzwanie. Podczas forum poruszono także temat ogromnej roli, jaką w każdym społeczeństwie odgrywają stowarzyszenia i fundacje.

– Te wszystkie sprawy, które organizacje prowadzą, to jest jakby wyręczenie w niektórych tematach, które należałoby wykonywać z poziomu urzędu czy innych instytucji. Dzięki organizacjom pozarządowym możemy realizować wiele zadań, które na przykład w urzędzie miasta nie mogłyby być bezpośrednio realizowane na przykład z uwagi na niewystarczającą ilość ludzi i tak dalej – mówi prezydent Edward Lasok.

Organizatorem forum była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Urzędzie Miasta Mysłowice, a o prelekcje poproszono Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

– Organizacje pozarządowe są “solo” – to jest to, co jest najważniejsze. To jest to, co ludzie robią dla samych siebie i dla ludzi wokół. Bez tego zmienimy się w społeczeństwo konsumentów siedzących przed telewizorami. Organizacje pozarządowe to z jednej strony duże organizacje, które pomagają społeczności, niepełnosprawnym, innym ludziom z problemami, ale to są także związki filatelistów, szachistów, kogokolwiek. Ludzie, którzy mają w sobie chęć, żeby coś zrobić nie tylko dla swojej rodziny, dla nich najlepszą drogą są organizacje pozarządowe – opowiada Piotr Stoły Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.