W czwartkowe popołudnie w mysłowickim magistracie odbyła się pierwsza, inaugurująca nową kadencję, sesja Rady Miasta Mysłowice. Najważniejszymi punktami obrad były ślubowania – z momentem ich złożenia mandat zaczęli pełnić radni, a Dariusz Wójtowicz objął urząd Prezydenta Miasta Mysłowice.

W sali sesyjnej zgromadzili się nie tylko radni i nowy prezydent, ale także bardzo liczne grono gości, którzy chcieli uczestniczyć w tym ważnym dla mysłowickiego samorządu dniu. Przed rozpoczęciem obrad hymn Polski odegrała górnicza orkiestra. Sesję rozpoczął, zgodnie z przepisami, najstarszy z radnych nowej kadencji.

Prawnicy powiedzieli, że został pan wybrany, w związku z tym jako najstarszy, czyli senior, ma pan ustawowy obowiązek do poprowadzenia. Był to dla mnie zaszczyt, że po wielu, wielu latach mogłem poprowadzić sesję rady miasta – mówi radny Edward Lasok

Po odczytaniu wyników wyborów, uroczyste ślubowanie złożył nowy prezydent Mysłowic. Tym samym Dariusz Wójtowicz objął najważniejszy urząd w mieście, a przy okazji wspomniał o najważniejszych celach i wyzwaniach na początek swojej kadencji.

Czuję wielką odpowiedzialność. To ona jest przede mną i ludźmi tworzącymi radę miasta. Jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, ale wiem, że ciężka praca za niedługo to szczęście zminimalizuje i odbierze. Na początku będę musiał się zmierzyć z budżetem, z brakiem środków finansowych, z brakiem pieniędzy na inwestycje w przyszłym roku, które nas czekają i na które dostaniemy środki zewnętrzne. Przemodelujemy budżet, poproszę radę o wsparcie, mam nadzieję że to się uda. Oprócz tego, wiadomo, schronisko dla bezdomnych zwierząt i obniżenie pensji prezydenta, która ma się stać symbolem – mówił prezydent Dariusz Wójtowicz

Po złożeniu ślubowań radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego. Został nim radny Tomasz Papaj z Prawa i Sprawiedliwości, który po objęciu funkcji zaproponował termin kolejnej sesji – na następny czwartek – oraz zamknął pierwsze obrady.

Mam nadzieję, że będzie współpraca rady miasta z prezydentem. Problemów mamy bardzo wiele. Myślę że każdy z nas radnych ma takie poczucie dużego zaufania, ale też dużych wyzwań przed nami w mieście. Jest to pewna godność, którą przyjęliśmy i mamy nadzieję, że będziemy ją dobrze realizować dla mieszkańców miasta. – mówił przewodniczący rady Tomasz Papaj.