fot.SM Mysłowice

Strażnicy miejscy codziennie przeprowadzają kontrole w domach mieszkańców pod kątem spalania paliw zabronionych. Interwencje podejmowane są z inicjatywy strażników lub proponowane przez osoby, które zaniepokoił czarny, gęsty dym. Wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni i uprawnieni do kontroli.

Podnosząc kwalifikację funkcjonariuszy komendant SM oddelegowała siedem osób na kolejne szkolenie pt. „ Metodyka nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych” organizowane przez Główny Instytut Górnictwa. Szkolenie zawierało część teoretyczną, gdzie pracownicy poznali znowelizowane przepisy prawa oraz praktyczną, gdzie funkcjonariusze zapoznali się z rodzajami paliw, metodami rozpalania i nauczyli się nowych metod pobierania próbek do badania. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem siedmiu certyfikatów przez mysłowickich strażników.