5 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Była to okazja by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej również może pochwalić się grupą młodych osób, które wspierają swoimi działaniami tę instytucję.

To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Biblioteczną grupę wolontariuszy tworzy kilkoro uczniów z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 7, których pracę koordynuje nauczyciel – polonista Monika Krajewska–Hołda, a w Filii nr 7 opiekę nad nimi sprawują bibliotekarze.

Współpraca z uczniami nawiązana z początkiem roku szkolnego zaowocowała już kilkoma czytelniczymi przedsięwzięciami. Do ostatnich projektów mysłowickiej książnicy, w których uczestniczyli wolontariusze, należy pomoc przy akcji Escape roomie w bibliotece, założenie półki bookcrossingowej dla dzieci w ich szkole oraz praca przy tworzeniu świątecznej „Choinki pełnej tytułów”, jaka będzie prezentowana w bibliotece przez cały grudzień.