fot. arch.itvm.pl

Prezydent Mysłowic ogłosił konkurs, w wyniku którego wybrany zostanie nowy Sekretarz Miasta Mysłowice. Kandydaci na to stanowisko, którzy spełniają określone w zarządzeniu wymagania, swoje aplikacje z niezbędnymi dokumentami mogą składać do 27 grudnia tego roku.

Sekretarz Miasta Mysłowice to urzędnik odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad organizacją pracy i funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Pełni bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Organizacyjnego, Kancelarii Rady Miasta, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziałem Informatyki i Archiwistą Zakładowym. Ponadto koordynuje współpracę Mysłowic z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej i samorządowej, koordynuje także współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Sprawuje także nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji.

W ogłoszeni naboru wymienione zostały wymagania, jakie należy spełnić, by ubiegać się o to stanowisko. Przede wszystkim należny posiadać wykształcenie wyższe, znać niezbędne do pracy na tym stanowisku przepisy prawa, posiadać polskie obywatelstwo, być osobą niekaraną sądowo i posiadać odpowiedni staż pracy na wymienionych stanowiskach. Wśród wymagań dodatkowych wymieniono posiadanie prawa jazdy, a przy pożądanych cechach charakteru wymieniono: sumienność, wysoką kulturę osobistą, komunikatywność i opanowanie, otwartość i rzetelność.

W mysłowickim magistracie już od kilku miesięcy panuje wakat na stanowisku sekretarza. W marcu z pełnienia tej funkcji zrezygnował Andrzej Kijanka, który zdecydował się rozpocząć pracę w zarządzie spółki z grupy kapitałowej Polskie Grupy Energetycznej.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku swoje kandydatury mogą składać do 27 grudnia do mysłowickiego ratusza.