fot.arch.itvm.pl

Od momentu rozpoczęcia nowej kadencji minął miesiąc. W ciągu tych kilku tygodni w Mysłowicach doszło już do wielu zmian na kluczowych stanowiskach zarówno w magistracie, jak i w miejskich spółkach i jednostkach. Nowych prezesów mają Zakład Oczyszczania Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, nowy dyrektor zarządza Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i za bezpieczeństwo mysłowiczan także odpowiada nowa naczelnik.

Zakład Oczyszczania Miasta

W Zakładzie Oczyszczania Miasta prezesem został Marcin Podsiadło, absolwent studiów wyższych w zakresie administracji bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Auditor wewnętrzny wg PN-N 18001 oraz OHSAS 18001. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie bhp oraz menadżerskie na poziomie MBA. Aktualnie kontynuuje naukę na kierunku Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business).

(24 listopada) Prezydent Dariusz Wójtowicz wraz z nowym Prezesem Zarządu Marcinem Podsiadło odwiedzili zaplecze techniczne w Zakładzie Oczyszczania Miasta przy ulicy Karola Miarki. / mat. Iwona Chajto

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji objął Tomasz Drąszkowski. Nowy Prezes Zarządu ukończył Akademie Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku ekonomia. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz posiada certyfikat Masters of Business Administration (MBA).

fot.wybory2007.infopres.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zarządza Karol Pawlik. Nowy dyrektor ukończył Zarządzanie i Marketing w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Posiada Certyfikat Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) – Project Manager Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Krakowie oraz Certyfikat Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) – Project Manager Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Katowicach. Ponadto ukończył kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem organizowanym przez Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach.

Karol Pawlik/ fot.itvm.pl

Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Mysłowice

Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego została Sandra Jędrzejas, która posiada wykształcenie wyższe. Jest magistrem studiów menadżerskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła również studia socjologiczne ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

fot. fb Sandra Jędrzejas

Mysłowicki Ośrodek Kultury

W Mysłowickim Ośrodku Kultury stery objął Michał Skiba, znany wszystkim mieszkańcom animator kultury m. in. z takich projektów jak odczarowane podwórka miasta Mysłowice, który z wykształcenia jest kierownikiem produkcji filmowej i telewizyjnej. Po odejściu Artura Madalińskiego pełnił obowiązki dyrektora MOK.

Michał Skiba w studiu itvm.pl

 

Nie są to jedyne ze zmian. Prezydent Dariusz Wójtowicz ogłosił konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta Mysłowice (swoje aplikacje kandydaci mogą składać do 27 grudnia) oraz konkurs na stanowisko nowego komendanta straży miejskiej (termin składania aplikacji minął 17 grudnia).