Mysłowiccy harcerze przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość przekazania światełka miała miejsce w magistracie, na początku obrad grudniowej sesji Rady Miasta Mysłowice. Światełko jest symbolem pojednania, braterstwa, poświęcenia, wiary i nadziei.

Światełko na ręce prezydenta Edwarda Lasoka oraz przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Łukaszka przekazali harcerze z Mysłowic, przypominając jego znaczenie. Co roku betlejemska sztafeta przyjmuje inne hasło przewodnie, tym razem jest to: „W Tobie jest światło”.

Światło Pokoju, z Groty Narodzenia Chrystusa, przywożone jest do Europy przez skautów austriackich. Jest ono symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest także znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Historię rozprowadzania światełka przypomniał podharcmistrz Paweł Laufer, skarbnik mysłowickiego hufca ZHP.

– Światełko trafiło do Polski wprost z Austrii. Przyjechało do nas, do Mysłowic, z Piekar Śląskich w poniedziałek. Od wtorku jest roznoszone po całych Mysłowicach – mówił podharcmistrz Paweł Laufer

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.