fot.AŚ M-ce

W 2018 roku prawie100 osadzonych zdobyło zawód w mysłowickim Areszcie. Osadzeni uczestniczyli w ośmiu edycjach kursów zawodowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Uczyli się oni zawodu miedzy innymi w charakterze: pracownika robót wykończeniowych, brukarza, opiekuna osoby niepełnosprawnej lub starszej oraz kucharza – kelnera.

Wszystkie edycje programu miały szeroko rozbudowaną warstwę warsztatową, podczas której osadzeni nabywali praktycznych umiejętności zawodowych pod okiem wykwalifikowanych praktyków. Każdorazowo kurs kończył się egzaminem, obejmującym wiadomości teoretyczne jak i sprawdzenie praktycznych umiejętności kursanta.

Nowy początek

Nauczanie – w tym wypadku zawodu – jest ważnym obszarem oddziaływań resocjalizacyjnych. Poprzez umożliwianie zdobycia zawodu i podniesienia swoich szans na rynku pracy.

– Służba Więzienna stara się wpływać na ograniczenie zjawiska powrotu do przestępstwa i polepszać jakość adaptacji osadzonych w społeczności do której powracają po odbyciu kary. Poprzez realizację kursów zawodowych dajemy skazanym konkretne narzędzie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Zyskują oni szansę na „nowy początek”. – informuje Izabela Chechelska, rzecznik prasowa Aresztu Śledczego w Mysłowicach.