Pierwszy dzwonek 3 września.

Już za kilka dni rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W ławkach zasiądzie 681 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku zgodnie z reformą do podstawówek wrócą ósme klasy. W gimnazjach zostaną natomiast tylko trzecie klasy. W wielu placówkach oświaty uczniów powitają odnowione sale wyremontowane w czasie wakacji.

Do szkół podstawowych uczęszczać będzie w sumie 4 tys. 854 uczniów. Ta liczba może ulec zmianie, ponieważ niektórzy rodzice zgłoszą dzieci jeszcze pod koniec sierpnia. W tym roku szkolnym mamy 681 uczniów pierwszych klas. Po wielu latach przerwy powrócą ósme klasy.

Ostatni rok gimnazjów

Spore zmiany będą w gimnazjach. W minionym roku szkolnym mieliśmy w drugich i trzecich klasach gimnazjalnych 1224 uczniów. Teraz zostały tylko klasy trzecie (ostatnie) liczące 606 uczniów. Tak będzie do końca roku szkolnego, kiedy nastąpi spotkanie trzecioklasistów i ośmioklasistów na wspólnym, pierwszym egzaminie gimnazjalnym.

W przyszłym roku, po połączeniu roczników, około 1300 dzieci będzie wybierać się do szkół ponadgimnazjalnych. Sprawa będzie to o tyle trudne, że może zabraknąć miejsc na atrakcyjnych kierunkach nauki. Nie wykluczone, że na jedno miejsce będzie przypadać nawet 4, czy 5 kandydatów.

Nowy kierunek

Od 1 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wiedzę zdobywać będzie 587 młodych ludzi. W tym roku wejdzie nowy kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Wybrały go 24 osoby na 31 miejsc. II Liceum Ogólnokształcące liczyć będzie 170 uczniów, natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki – 452 uczniów.

Remonty w szkołach

W czasie wakacji w wielu placówkach oświaty wykonane zostały liczne remonty i modernizacje. Pracami malarskimi, tynkarskimi, konserwatorskimi i instalacyjnymi objęto pomieszczenia m. in. w szkołach podstawowych nr 1, 2, 7, 14, 15 i 16. Podobne zabiegi wykonano także w przedszkolach.

W czasie wakacji wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych.

W SP nr 10 trwa termomodernizacja, podczas której wymieniona zostanie m. in. instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna oraz stolarka okienna. Budynek będzie ocieplony i pomalowany. Roboty zakończą się w maju przyszłego roku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 planowana jest natomiast modernizacja boiska.

Dodajmy, że mysłowicką oświatę tworzy m. in. 13 szkół podstawowych, szkoła sportowa, szkoła specjalna, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, CKZiU oraz dwa licea. Co roku miasto przeznacza na edukację ponad 40 proc. swojego budżetu.