fot. MMM

W dniach 8-9 czerwca w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. “Non solum pecunia – środki płatnicze na przestrzeni dziejów” poświęcona zagadnieniu pieniądza i jego substytutom w różnych okresach historii. Różnorodność poruszanych tematów pozwoliła ująć problem badawczy przez pryzmat różnych dziedzin naukowych takich jak historia, socjologia czy prawo i ekonomia. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem m.in. przez Muzeum Miasta Mysłowice.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi i doktoranci z ośrodków akademickich z różnych miejsc Polski, a także przedstawiciele Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy) i Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Referaty wygłaszane przez prelegentów determinowały słuchaczy do konstruktywnej dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami. Różnice językowe były na tyle małe, że nie przeszkodziły one we wzajemnym zrozumieniu. Prelegenci i słuchacze obrad mieli szansę na wymianę własnych doświadczeń i możliwość nawiązania nowych kontaktów naukowych w celu dalszego rozwoju prowadzonych badań.