Policja prowadzi dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.


– Kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. – informuje sierż. Damian Sokołowski z mysłowickiej policji.

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Równolegle na pozostałych drogach o największym zagrożeniu wypadkowością, będą prowadzone działania „Prędkość”. Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

Podczas działań policjanci będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem niezależnie od warunków atmosferycznych i drogowych. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że stracimy kontrolę nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

– Pamiętajmy też, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego i przekraczania dozwolonych prędkości ponoszą ich sprawcy. W wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są inni uczestnicy ruchu drogowego – dodaje sierż. Damian Sokołowski z mysłowickiej policji.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.